Finansų maklerio įmonė
Vertybinių popierių rinkoje nuo 1996 metų

UAB FMĮ „Kapitalo srautai“ vertybinių popierių rinkoje veikia nuo 1996 metų. Įmonė yra Lietuvos centrinio vertybinių popierių depozitoriumo (LCVPD) dalyvis.

Emitentų apskaita
UAB akcijų apskaita
Vertybinių popierių portfelių valdymas
Konsultacijos