Audito ataskaita

2016 m. finansinės ataskaitos ir auditoriaus išvada

2016 m. audito ataskaita

2015 m. finansinės ataskaitos ir auditoriaus išvada

2015 m. audito ataskaita

2014 m. finansinės ataskaitos ir auditoriaus išvada

2014 m. audito ataskaita

2013 m. audito išvada

2013 m. audito ataskaita

2013 m. finansinė atskaitomybė

2013 m. kapitalo pakankamumo ataskaita

2013 m. aiškinamasis raštas

2013 m. metinis pranešimas

2012 m. audito išvada

2012 m. audito ataskaita

2012 m. finansinė atskaitomybė

2012 m. kapitalo pakankamumo ataskaita

2012 m. aiškinamasis raštas

2012 m. metinis pranešimas