Emitentų apskaita

Pasirašius pavedimo sutartį atidaryti ir tvarkyti vertybinių popierių sąskaitas akcinei bendrovei teikiamos paslaugos:

Bendrovėms, sudariusioms VP apskaitos sutartis su UAB FMĮ „Kapitalo srautai“ papildomai rengiamos periodinės ataskaitos (atskaitingiems emitentams), suteikiamos konsultacijos akcininkų susirinkimo organizavimo, pravedimo, įstatinio kapitalo didinimo, mažinimo, VP registravimo, įmonės reorganizavimo, įvairių dokumentų rengimo ir kt klausimais.