Emitentų apskaita

Pasirašius pavedimo sutartį atidaryti ir tvarkyti vertybinių popierių sąskaitas akcinei bendrovei teikiamos paslaugos:

Bendrovėms, sudariusioms VP apskaitos sutartis su UAB FMĮ „Kapitalo srautai“ teikiamos konsultacijos akcininkų susirinkimo organizavimo, pravedimo, įstatinio kapitalo didinimo, mažinimo, VP registravimo, įmonės reorganizavimo, įvairių dokumentų rengimo ir kt klausimais.