Informacija pagal MIFID

Nuo 2007 m. lapkričio 1 d. įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/39/EB dėl finansinių priemonių rinkų (MiFiD) Europos Sąjungos (ES) ir Europos ekonominės bendrijos (EEB) šalyse narėse įsigalioja teisės aktai, reglamentuojantys naujus bei papildomus reikalavimus investicinių paslaugų teikimui.

Vadovaudamiesi naująją direktyvą įgyvendinančiais teisės aktais parengėme ir kviečiame susipažinti su dokumentais, užtikrinančiais sąžiningą, patikimą, atvirą ir efektyvų bendradarbiavimą, teikiant klientams investicines paslaugas:

pavedimų vykdymo politika

pavedimų vykdymo tvarka

pavedimų vykdymo vietos, tarpininkų sąrašas

finansinių priemonių rizikų aprašymas

finansinių priemonių ir piniginių lėšų saugojimo tvarka

interesų konfliktų vengimo ir valdymo politika

investicinių paslaugų teikimo taisyklės

klientų skirstymo į kategorijas tvarka

darbuotojų atlyginimo politika