Paslaugų įkainiai

Komisinis mokestis perkant / parduodant vertybinius popierius

Klientui perkant arba parduodant akcijas vertybinių popierių biržoje nuo 0,1 iki 2,5 proc. sandorio vertės*
Klientui perkant arba parduodant Vyriausybės vertybinius popierius:
sandorio suma iki 99.999 Lt (28.961 Eur) 0,2 proc. sandorio vertės
sandorio suma nuo 100.000 iki 999.999 Lt (nuo 28.962 iki 289.619 Eur) 0,1 proc. sandorio vertės
sandorio suma virš 1.000.000 Lt (289.620 Eur) pagal susitarimą
Vertybinių popierių (toliau VP) nemokestinis pervedimas 10 Lt (2,90 Eur)
Ketvirtinis VP sąskaitos tvarkymo mokestis, kai VP vertė**:
iki 1.000.000 Lt (289.620 Eur) nemokamai
virš 1.000.000 Lt (289.620 Eur) 0,01 proc. nuo vertės
Ketvirtinis VP sąskaitos tvarkymo mokestis depozitoriumui pagal LCVPD nustatytus įkainius

 

EMITENTAMS teikiamos paslaugos

VP emisijos memorandumų (prospektų) rengimas:
registruojant naują emisiją iki 1300 Lt (376,51 Eur) + PVM
registruojant VP, išleidžiamus iš AB lėšų nuo 300 Lt (86,89 Eur)
iki 900 Lt (260,66 Eur) + PVM
registruojant VP emisiją viešam platinimui pagal susitarimą
Periodinių atskaitingų emitentų ataskaitų ruošimas:
metinė iki 700 Lt (202,73 Eur) + PVM
pusmetinė iki 400 Lt (115,85 Eur) + PVM
ketvirtinė pagal susitarimą
Emitento kredito VP (obligacijų) emisijos dokumentų rengimas pagal susitarimą
Emitento vertybinių popierių savininkų (akcininkų) sąskaitų tvarkymas mėnesinis mokestis nustatomas individualiai kiekvienu atveju priklausomai nuo emitentoakcininkų skaičiaus, VPapyvartumo ir VP prekybos sąrašo

 

Kitos paslaugos

Konsultavimas VP apyvartos klausimais pagal susitarimą
Investicinių projektų rengimas, informacijos rinkimas pagal susitarimą
Oficialaus pasiūlymo cirkuliaro rengimas nuo 400 Lt (115,85 Eur)

 

* – taikomas minimalus 20 Lt (5,79 Eur) mokestis, skaičiuojamas tik pirmam įvykdytam kliento pavedimui pirkti ar parduoti akcijas biržoje.
** – VP vertė nustatoma pagal ketvirčio paskutinę vertybinių popierių biržos nustatytą rinkos kainą. Jei kaina nenustatyta – pagal VP nominaliąją vertę.