UAB akcijų apskaita

Nuo 2015 m. sausio 1 d. įsigaliojo Civilinio kodekso nuostatos, reglamentuojančios uždarųjų akcinių bendrovių akcijų pirkimo – pardavimo sutarčių sudarymą ir jų registravimą.  Kai perleidžiama 25% ar daugiau UAB akcijų arba akcijų pardavimo kaina yra didesnė kaip 14500 eurų, UAB akcijų pirkimo–pardavimo sutartis privaloma tvirtinti pas notarus. Išimtis notariniam sandorio tvirtinimui taikoma tais atvejais, kai UAB akcininkų asmeninės vertybinių popierių sąskaitos tvarkomos vertybinių popierių rinką reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka, t.y. kai UAB sutartimi yra perdavusi akcijų apskaitos tvarkymą licencijuotiems sąskaitų tvarkytojams (bankams, finansų maklerio įmonėms).

UAB FMĮ „Kapitalo srautai“ turi priežiūros įstaigos išduotą licenciją, suteikiančią teisę teikti finansinių priemonių saugojimo ir apskaitos paslaugas. Mūsų įmonė yra Centrinio depozitoriumo NASDAQ CSD SE administruojamos Lietuvos vertybinių popierių atsiskaitymo sistemos dalyvis. Esame pasiruošę bendradarbiauti su uždarosiomis akcinėmis bendrovėmis, ketinančiomis perduoti akcijų apskaitos tvarkymą sąskaitų tvarkytojui.

Akcijų saugojimo ir jų apskaitos paslaugos apima:

Iškilus klausimams dėl UAB akcijų apskaitos ir sandorių registravimo, sutarčių sudarymo, detalesnės informacijos prašome kreiptis į UAB FMĮ „Kapitalo srautai“.