Vertybinių popierių portfelių valdymas

UAB FMĮ “Kapitalo srautai” viena iš teikiamų paslaugų yra VP portfelių valdymas.
Investuojama suma turi būti ne mažesnė kaip 200.000,00 Lt (57.924,00 Eur).
Dėl detalesnės informacijos ir VP portfelio valdymo sutarčių sudarymo kreiptis į UAB FMĮ “Kapitalo srautai”.